Debatt: Vår äldreomsorg vill de äldres bästa | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Debatt: Vår äldreomsorg vill de äldres bästa

Lars Thunberg och Jaqueline Engström efterlyser ett konstruktivt samarbete mellan alla partier. Detta låter givetvis bra men i själva verket handlar det om ett ensidigt samarbete där alla ska tycka som Alliansen, längre än så lär samarbetet inte sträcka sig. Alliansens så kallade samarbete med Miljöpartiet tycker jag inte säger så mycket egentligen, Miljöpartiet vänder kappan efter vinden i många frågor just för att få mer makt och inflytande. När de talar om att äldreomsorgen i Helsingborg riskerar att smygprivatiseras, går detta egentligen helt i linje med partiets åsikt. Partiet är ju för privata vårdboende så jag förstår inte vad de har för problem med detta. Avtalet med Vardagas drift av två vårdboende går ut till hösten. Här röstade Miljöpartiet för fortsatt privat drift. Således är man för privatisering men inte för smygprivatisering. Därför låter väldigt märkligt i mina öron när de väljer att prata om smygprivatisering.

Vi Sverigedemokrater sätter alltid vårdtagarnas bästa i fokus. Vi vill ha en god vård och omsorg och vill därför att samtliga vårdboenden ska drivas i kommunal regi. Vi fattar aldrig våra beslut som Lars Thunberg påstår för att plocka politiska poäng eller för att skapa konflikter. Vi fattar de beslut vi anser vara de bästa för våra äldre och våra vårdtagare. Thunberg påstår vidare att för Alliansen kommer de äldres bästa före onödiga konflikter. Detta är enligt mig inte helt sant. I så fall skulle han inte vara en sådan förespråkare för privata vårdboende som Alliansen är, när en majoritet i kommunfullmäktige är emot dessa. De privata förmår inte i nuläget att upprätthålla den kvalitet som för oss sverigedemokrater är så viktig. För oss till skillnad från Alliansen är kvaliteten av helt avgörande betydelse.

Att Helsingborg behöver fler vårdboende framöver är helt klart, därför anses ett nytt vårdboende i Rydebäck vara lämpligt till år 2022. Att placera det i Rydebäck är inte bara ett önskemål från de boende där. Rydebäck är, bortsätt från Helsingborg, kommunens största tätort med över 6500 invånare och många av de som levt största delen av sina liv i Rydebäck börjar nu bli äldre och i behov av plats på vårdboende. Givetvis vill man bo kvar där man levt sitt liv. Att driva frågan vidare till fullmäktige beslut är för att det är en mycket viktig fråga för helsingborgarna. Dessutom är fullmäktiges ledamöter mer rättvist fördelade efter mandat. Detta är inte fallet i nämnderna. Självklart blir det en kostsam affär då kommunen inte äger någon mark i Rydebäck. Detta är ju en följd av att alliansen de senaste tio åren sålt ut all mark som kommunen ägt. Så vems är felet för att kostnaden blir stor? Detta är definitivt inte att kalla långsiktig planering som Alliansen stoltserar med som ledord för sin politik.

 

Ulrika Persson, gruppledare för SD i Vård- och omsorgsnämnden

 

Debattartikeln skickades till Helsingborgs Dagblad för replik, men blev tyvärr inte publicerad.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.