Debatt: Inför ett kommunalt återvandringsbidrag | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Debatt: Inför ett kommunalt återvandringsbidrag

Efter de senaste årens invandringsdebatt är det vår uppfattning att majoriteten av Sveriges partier numer talar om invandringen och integrationen utifrån ett kostnadsperspektiv. Alla partier vill än inte kännas vid vår ståndpunkt, att invandringen till Sverige behöver bli mindre, utan talar mer om att Sverige behöver göra större insatser för en ökad integration.

Sverigedemokraterna har sedan länge talat om att Sverige behöver en invandringsbroms. Trots detta är det först nu, mer än ett decennium efter vårt riksdagsinträde, som de andra partierna något så när börjar ta tag i frågan. Vår uppfattning är dels att dagens så kallade åtstramningar av invandringen skulle skett för länge sedan och dels att insatserna för en minskad invandring är långt från tillräckliga. Sverige behöver, precis som vårt grannland Danmark, en invandring som ligger på nettominus. Fler behöver helt enkelt lämna landet, än som kommer hit.

Invandringen i sig är på många sätt en statlig angelägenhet, men det är vår uppfattning att många av kostnaderna faller över på kommunerna. Enligt SCB tar det i genomsnitt 9 år innan hälften av de som invandrat till Sverige är i arbete och hur många av dessa arbeten som är statligt subventionerade förtäljer inte statistiken. Trots detta är den statliga kompensationen för mottagandet endast kommunen till gagn i två års tid, därefter är det upp till respektive kommun att stå för notan.

Helsingborgs kommun har sedan länge haft en hög invandring till staden, hela 34 procent av invånarna i kommunen hade utländsk bakgrund år 2018, jämfört med 20 procent år 2002. Dessa siffror speglar enligt oss inte bara av sig i form av en ökad kriminalitet i staden, utan också på stadens kostnader för integration. För varje år som en person inte tagit sig in på arbetsmarknaden fortsätter pengaflödet från kommunen till integrationsinsats efter integrationsinsats.

Förutom den fulla tillgången till vårt välfärdssystem som den nyligen invandrade personen utan arbete ges tillgång till, så tillkommer kommunala kostnader som hyra för boende, socialbidrag, tolktjänster och SFI.

För att ge ett konkret exempel på hur långt från arbetsmarknaden många nyligen invandrade är, så befinner sig 18 procent av SFI-eleverna i SFI studieväg 1. Här handlar det om personer som inte har avslutad grundskoleutbildning från sitt hemland och behöver grundläggande kunskaper i Svenska. När Malmö stad gjorde en uträkning på hur lång tid det i genomsnitt tog att avsluta SFI studieväg 1 kom de fram till att det tog hela 4,5 år. Detta i kombination med den fulla tillgången till vårt välfärdssystem skapar enorma kostnader för kommunerna och staten.

Sverigedemokraterna menar att Sverige i många fall behöver överge tanken om att alla människor ska kunna snabbintegreras i samhället. De andra partierna behöver inse att många människor aldrig kommer kunna bli en del av det svenska samhället, så frågan vi Sverigedemokrater ställer oss är hur mycket pengar detta ska få kosta?

Vår hållning i denna fråga är att Helsingborgs kommun ska ta fram en modell för vart brytpunkten går för när det är mer ekonomiskt hållbart att erbjuda ett frivilligt återvandringsbidrag, än att ha människor i evighetslånga integrationsinsatser. Den demografiska frågan om att personer i arbetsför ålder behöver försörja allt fler äldre, kan inte lösas genom att Sverige har allt fler i arbetsför ålder som inte arbetar på grund av både bristande utbildning och språkkunskaper.

Ett kommunalt återvandringsbidrag kan vara en investering som vid utbetalningstillfället kostar mer än ett års kommunala kostnader i Sverige, men som långsiktigt blir en stor ekonomisk vinst för Helsingborgs stad, men också för den individ som för chansen att åter bygga upp sitt liv i sitt hemland.

 

Michael Rosenberg, kommunalråd SD Helsingborg

Pontus Andersson, ordförande SD Helsingborg

 

Debattartikeln skickades till HD/Sydsvenskan, men de ville tyvärr inte publicera den.

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.