Debatt: Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Debatt: Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg

”Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg”

Den 17 september kommer kommunfullmäktige fatta beslut om nya avgifter inom stadens vård- och omsorgsverksamhet. Förslaget kommer som en följd av att vård- och omsorgsförvaltningen behöver ett tillskott på ytterligare 20 miljoner kronor och dessa förslag till höjningar är tänkta att kunna täcka detta underskott.

Det är ingen hemlighet för någon att stadens vård- och omsorgsverksamhet står inför hårda prövningar de kommande åren. De äldre blir allt äldre samtidigt som inte tillräckligt många bidrar till vår gemensamma välfärd.

Sverigedemokraterna har suttit i Helsingborgs kommunfullmäktige sedan 2002, alltså lika länge som nuvarande taxor gällt för stadens invånare. Under lika lång tid har vi gång på gång påpekat att invandringen till staden är för hög och att alldeles för få kommer i arbete. Detta leder i sin tur till att resurser som kunde spenderats på våra äldre, istället behöver finansiera kostnader för människor i arbetsför ålder.

År 2016, ett år efter migrationskrisen, landade stadens kostnader för försörjningsstöd på 269 miljoner kronor. I stadens senaste årsredovisning, som visar siffrorna för 2018, landade summan på hela 307 miljoner kronor och tyvärr slutar inte kostnadsökningarna där. På kommunfullmäktige i juni beslutade de styrande partierna att ytterligare 30 miljoner kronor skulle tillskjutas till kostnader för försörjningsstöd.

Detta förhållningssätt till stadens kostnader är tyvärr symptomatiskt. Varje gång det behövs mer resurser inom områden där kostnaden kan härledas till en misskött invandrings- och integrationspolitik, är det aldrig några problem för de styrande partierna att tillskjuta medel, men när kostnaderna för våra äldre ökar så väljer man att höja deras avgifter för att finansiera deras underskott.

Om man har som ambition att upprätthålla ett samhällskontrakt mellan invånarna och kommunen bör man också se till att i sitt beslutsfattande gynna de som hela sitt liv bidragit till vår gemensamma välfärd. Vad sänder det egentligen för signaler till stadens invånare när personer som kanske aldrig betalat inkomstskatt ges mer resurser samtidigt de som varit yrkesverksamma i 40-50 år är de som ska betala?

Sverigedemokraterna vill föra en politik som gynnar de som bidrar, bidragit och i framtiden kommer bidra till vår gemensamma välfärd. År efter år har vi påpekat de problem vi idag ser med en allt större grupp människor som är i arbetsför ålder, men som väljer att leva sitt liv i utanförskap. Skulden för det ekonomiska underskottet ska inte läggas på att våra äldre blir äldre, utan på att för få i arbetsför ålder inte bidrar till vår gemensamma välfärd.

När vi år efter år har påpekat problemen har de styrande partierna vägrat att lyssna, dessutom har vi blivit kallade både det ena och det andra för att vi talat om elefanten i rummet. Med anledning av detta kan därför inte de styrande partierna, efter snart två decennier med oss i kommunfullmäktige, förvänta sig vårt stöd när de behöver höja avgifterna för våra äldre på grund av en dåligt förd politik.

 

Michael Rosenberg (SD), kommunalråd

 

Debattartikeln skickades till Helsingborgs dagblad, men blev tyvärr inte publicerad.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.