Budgetanförande inför stadens budget 2017 av Michael Rosenberg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Budgetanförande inför stadens budget 2017 av Michael Rosenberg

Tack för ordet herr ordförande

Att prata om budgeten som vi nu ska göra under två dagar, ger oss stora möjligheter att göra förändringar på riktigt, om det bara finns en vilja att lyssna på varandra och komma ihåg varför vi alla är i denna sal som förtroendevalda, nämligen att göra det så bra för Helsingborgarna som möjligt, med de skattekronor och förtroende som de har överlämnat till oss.

Det gäller då, att ha fokus på rätt saker och hålla huvudet på jorden och inte uppe bland stjärnorna.

Helsingborg möter nu utmaningar som jag vill påstå att vi aldrig har någonsin har fått hantera förut. Detta beror i sin tur på att Sverige har samma situation på grund av en oansvarig regering.

Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande som under 2015 uppgick till ca 163,000 personer. Detta är historiska siffror, som man inte ens kunde finna under folkvandringstiden.

Av dessa var hela 70 000 är barn enligt uppgift. I takt med antalet asylsökande väntas minska lättar trycket på de statliga kostnaderna. I takt med att de asylsökande får uppehålls tillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommunerna som, därmed får en ökad ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör.

Trots att det är staten som ansvarar för att finansera mottagandet under asyltiden, är det stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning redan nu för Sveriges kommuner.

Dessa ansvarar redan från start, för skolgång, utredning och boende enligt socialtjänstlagen och som vi tidigare här i salen som svar på min interpellation fick besked på, så är Migrationsverket skyldiga bara Socialförvaltningen i Helsingborg hela 31 miljoner kronor som de då fortfarande inte fått betalt för 2015.

Men även övriga välfärdstjänster som kommunerna ska erbjuda kostar stora belopp. Det är i dagsläget brist på bostäder, personal, skolokaler och andra verksamhetslokaler.

Ni vill bygga 30 nya förskolor och skolor för 1,5 miljarder kronor som en del av er lösning på den här situationen.

Men var ska ni hitta personal till alla dessa lokaler kan man fråga sig? Bristen på personal är i dag redan stor särskilt till socialsekreterare och lärare.

Osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska konsekvenserna av asyl och flyktingmottagandet kommer att bli är stora, men Stora demografiska förändringar förväntas under åren 2016-2019.

Antalet invånare i Sverige väntas öka under de åren med cirka 590 000 personer varav utlandsfödda svarar för 70 procent

 

Utifrån den informationen som finns i dagsläget räknar SKL med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna för 2016, med cirka 9 procent i löpande priser.

En del av förklaringen är att kommunerna tvingas till dyra lösningar, såsom övertidsersättning, anlitande av bemanningsföretag, dyra boenden för s.k. ensamkommande barn etc., etc.

Kommunsektorns verksamhetskostnader åren 2016-2019 Förväntas öka med 250 miljarder kronor trots statliga bidrag så behövs skatteökningar enligt SKL på 1,82 skattekronor.

Detta är ett resultat av den politik ni övriga partier för, hur tänker ni egentligen? och när ska ni ta ansvar för det ni faktiskt är valda för, nämligen att prioritera Helsingborgarna och verka för Helsingborgarnas bästa.

När vi pratar om några miljoner till stadens hemlösa så finns det aldrig några pengar och när ni i styret ville spara pengar för inte så länge sedan, så ville ni dra in 5 stycken väldigt uppskattade träffpunkter i staden för att spara 2,6 miljoner kronor.

Men när regeringen väljer att öka era kostnader för vår kommun så säger ni bara hurra vad bra, skicka bara mera människor till oss, för vi har alla pengar i världen att leka med, detta är sanslöst.

Ni visar alla en total brist på ledaregenskap och borde skämmas för att kalla er för folkvalda.

I dagsläget finns drygt ett trettiotal statliga ersättningar till kommunerna, de flesta ersättningarna måste kommunerna ansöka om. Att identifiera och hantera alla dessa är svårt och resurskrävande, vilket gör att många kommuner historisk helt har struntat i att ansöka om dem vilket är beklagligt.

Vissa ersättningar betalas ut i förskott och automatiskt medan andra medan andra betalas ut i efterhand utifrån en ansökan, medan andra ges i mån av tillgängliga medel eller en bedömning av Migrationsverket.

Under 2015 betalade Migrationsverket ut 18 miljarder till kommuner och landsting, en ökning med 50 procent jämfört med 2014. Det är alltså väldigt stora belopp vi talar om och ingenting tyder på att det lär minska.

Enligt Migrationsverkets egna siffror så var de skyldiga till kommuner och landsting hela 6,5 miljarder kronor.

Kort sagt, dagens system har stora brister och det är också därför vi i Sverigedemokraterna nu kräver att staten ska ta hela betalningsansvaret för den nyanlände från dag ett tills individen är självförsörjande.

Vi väljer att prioritera mjuka frågor i vårt budgetförslag och väljer därför att tillföra 40 miljoner extra till Vård och omsorgsnämnden samt 20 miljoner extra till Socialnämnden.

Ni väljer att prioritera kostnader för nyanlända.

Slutligen så yrkar jag på bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

 

 

4 Kommentarer

 1. Mikael Carlsson 14 juni, 2016 Svara

  Mycket bra.

  • Författare
   Michael Rosenberg 14 juni, 2016 Svara

   Tack för det.

 2. Sören.R 15 juni, 2016 Svara

  Mycket bra!

 3. Anonym 21 augusti, 2016 Svara

  mycket bra

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.