Att ta ansvar för demokratin | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Att ta ansvar för demokratin

När politiker hotas, förtalas eller t o m mördas brukar det med all rätt heta ”att detta är ett hot mot det öppna och demokratiska samhället”. Åsidosättande av demokratiska spelregler kan emellertid också ta sig formen av valsabotage – eller försök till valsabotage. Myndigheter brukar alltid vara alerta då sk högerextremister, t ex nazistiska antidemokratiska grupperingar, försöker åsidosätta demokratiska spelregler. Detta följs och brukar följas upp av diskussion i skola, hos myndigheter och debatt i tidningar och TV -Gott så.

Emellertid; När antidemokratiska vänstergrupperingar av samma skrot och korn försöker åsidosätta demokratiska spelregler så är åtminstone vårt intryck att detta inte följs upp av diskussioner, debatt eller åtgärder i långt nära samma utsträckning. I skolan lär man sig med all rätt om nazismens illdåd, men varför tar man inte också upp andra antidemokratiska avarter som kommunism – eller tolkningar av kommunism – såsom stalinism och maoism i samma utsträckning?
Det förefaller också som så att det är av vikt vilka som drabbas av dessa grupperingars dåd. Under valet 1-17 september drabbades vi från Sverigedemokraterna i Helsingborg av en av dessa antidemokratiska grupperingar i form av försök till valsabotage.

För försöken stod den antidemokratiska vålds- och vänsterorganisationen som kallar sig AFA (Antifascistisk aktion). AFA visar på sin hemsida bl a bildbevis på hur många valsedlar, valbroschyrer och flygblad de ”lyckats” stjäla från oss sverigedemokrater. Det publiceras också på sina ställen – helt öppet – adresser på personer som ska hotas och misshandlas. Vi kan garantera att hade vissa andra partier drabbats av samma sak hade de fått spaltvis med uppmärksamhet i tidningar och saken hade tagits upp i TV på bästa sändningstid. Polisiära åtgärder hade vidtagits och förövarna hade med säkerhet jagats som en skock rädda får.
När vi från Sverigedemokraterna drabbas så hörs det dock knappt ett ljud. Endast en notis om att polisen, trots bildbevis och telefonnummer, inte inleder förundersökning publiceras. Vi anser att genom att knappt ta upp eller gå till botten också med vänstergruppers illdåd, nu som i ett historisk perspektiv, i skolor, hos myndigheter och i media så ger man dessa (ungdoms)grupper ett slags fritt spelrum och ursäkt att sabotera för demokratin.

När ett parti eller en politisk grupp drabbas av dessa övergrepp, så är det inte bara denna grupp eller parti som drabbas – det drabbar alla!

Vi sverigedemokrater anser att kommunism och nazism är avarter som endast kan särskiljas av grader i helvetet. Vår önskan och vår förhoppning är därför också att skola, massmedia, institutioner och myndigheter, inte minst polis, i långt högre utsträckning än i dag ska ta ansvar för när demokratiska övergrepp sker – alldeles oavsett vem som utför dessa och vem det än månde vara som drabbas.

Magnus Larheim Sd-Helsingborg
Mattias Nilsson Sd-Helsingborg
Michael Rosenberg Sd-Helsingborg

Inskickat till bl a HD den 30 oktober, dagarna efter att tidningen publicerat en notis om att vår polisanmälan lagts ner. Trots tidigare löfte om publicering så avaktualiserades detta genom att t. f chefredaktör Sören Karlssonvar menade insändaren och temat inte var ”aktuellt”. Till saken hör att attacken av Afa i Eslöv skedde bara dagarna senare…..

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.