Anförande i ärendet om folkomröstning av Kommunalrådet Michael Rosenberg i kommunfullmäktige den 10-12-13 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Anförande i ärendet om folkomröstning av Kommunalrådet Michael Rosenberg i kommunfullmäktige den 10-12-13

Fru ordförande

12.500 Helsingborgare har skrivit under om att de vill ha en folkomröstning om ångfärjans framtid.

Jag är själv en av dom och blir både som medborgare och politiker väldigt besviken på Socialdemokraterna och treklöverns totala förakt i frågan. Om en fråga engagerar så många människor till att skriva på så ska också frågan avgöras genom en folkomröstning.

Enligt min mening så är det också lagstiftarnas mening också och ett starkt skäl till den senaste lagändring som genomfördes på området då lagstiftarna såg det som nödvändigt att ändra i lagen så att fullmäktige inte längre kunde välja om att en sådan här fråga folkomröstning skulle få prövas i fullmäktige då fullmäktige oftast valde att inte pröva frågan till dagens tvingade beslut om att vi måste pröva frågan.

Man har alltså enligt min mening kunnat konstatera en brist på demokratiskt inflytande tidigare som man nu har velat ändra på men tydligen så var inte lagändringen tillräcklig.

Denna brist är alldeles tydlig även idag, demokrati är inte bara vart fjärde år, demokrati är varje dag. Vi är alla folkvalda, tillsatta av de som har valt oss, det minsta man då kan begära är väl i alla fall att vi då lyssnar på dom.

Om ni idag väljer att avslå denna begäran om en folkomröstning så är också ett slag mot demokratin i dess större mening genom att det skapar ännu mera politikerförakt.

Var och en av er som väljer att rösta emot detta förslag är också personligen ansvarig för detta beslut och det är jag övertygad om att det kommer visa sig till nästa val.

Använd ert sunda förnuft och gör som oss övriga demokratipartier och rösta för en folkomröstning.

Låt oss tillsammans göra ett omtag i hela frågan, vi började bra med möten med allmänheten där alla fick komma till tals för några år sedan och en massa förslag om ångfärjans framtid fördes fram. Då kändes det väldigt positivt och alla fick vara med men vad hände sedan? Slängde ni allt detta i papperskorgen kan man fråga sig? Låt oss gå tillbaka till att fråga medborgarna vad de vill.

Jag yrkar på bifall till förslaget om folkomröstning.