2009-03-12 Motion angående vänortssamarbete i Israel | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2009-03-12 Motion angående vänortssamarbete i Israel