2008-11-18 Motion om gratis parkering på lördagar. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2008-11-18 Motion om gratis parkering på lördagar.