2008-11-04 Motion om att kräva utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre och handikappomsorgen. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2008-11-04 Motion om att kräva utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre och handikappomsorgen.