2008-10-20 Motion om framtagande av säkerhetsbroschyr till kommuninvånare som fyllt 65 år. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2008-10-20 Motion om framtagande av säkerhetsbroschyr till kommuninvånare som fyllt 65 år.