2007-12-13 Motion angående upprättandet av mångkulturellt bokslut | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2007-12-13 Motion angående upprättandet av mångkulturellt bokslut