2007-09-27 Motion angående parboendegaranti och en fallpreventionsgrupp. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2007-09-27 Motion angående parboendegaranti och en fallpreventionsgrupp.