2007-08-17 Motion angående riva upp avtal med migrationsverket | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2007-08-17 Motion angående riva upp avtal med migrationsverket