2007-01-22 Motion angående upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2007-01-22 Motion angående upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten