2007-01-09 Interpellation om hemlösa | Sverigedemokraterna i Helsingborg

2007-01-09 Interpellation om hemlösa