Motion angående demokratitorg i valet 2010 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion angående demokratitorg i valet 2010

Helsingborg, den 27 oktober 2009

Motion angående demokratitorg i valet 2010

Ett demokratiskt samhälle måste vara tillgängligt för alla och ge alla lika möjlighet att göra sin röst hörd. Det är också viktigt att de politiska partierna når ut och kan delge våra medborgare olika åsikter och därmed skapa större möjligheter för våra medborgare att aktivt kunna ta ställning i de olika valen.

I syfte att öka intresset i valet 2010 och ge våra medborgare ökade möjligheter att ta del av partiernas olika ståndpunkter och åsikter kan ett demokratitorg anordnas, där kommunen placerar ut valstugor till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Kommuner som t ex Karlskorna har under flera valrörelser utnyttjat denna möjlighet och det har bemötts mycket positivt från medborgarnas sida.

Kommunen kan köpa in friggebodar, som används som valstugor. Partierna använder valstugorna dagtid och tömmer dem sedan på kvällen, vilket minskar risken för skadegörelse. Partierna ambulerar runt bland valstugorna så att inget parti har samma valstuga varje dag, vilket också minskar risken för skadegörelse.

På demokratitorget, som med fördel kan anordnas på Sundstorget, kan medborgarna sedan gå runt bland de olika partiernas valstugor och ställa frågor och inhämta valinformation.

Efter valet kan kommunen sälja valstugorna och därmed begränsa kostnaderna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att på lämplig plats i centrum anordna demokratitorg inför valet 2010,

att köpa in en valstuga till varje i kommunfullmäktige representerat parti,

att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för hur demokratitorget skall fungera.

För Sverigedemokraterna

______________                ______________

Björn Söder                         Kaarina Andersson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.