Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Debatt: Vår äldreomsorg vill de äldres bästa

  Av Michael Rosenberg den 12 augusti, 2019
  0
  0

  Lars Thunberg och Jaqueline Engström efterlyser ett konstruktivt samarbete mellan alla partier. Detta låter givetvis bra men i själva verket handlar det om ett ensidigt samarbete där alla ska tycka som Alliansen, längre än så lär samarbetet inte sträcka sig. Alliansens så kallade samarbete med Miljöpartiet tycker jag inte säger så mycket egentligen, Miljöpartiet vänder kappan efter vinden i många frågor just för att få mer makt och inflytande. När de talar om att äldreomsorgen i Helsingborg riskerar att smygprivatiseras, går detta egentligen helt i linje med partiets åsikt. Partiet är ju för privata vårdboende så jag förstår inte vad de har för problem med detta. Avtalet med Vardagas drift av två vårdboende går ut till hösten. Här röstade Miljöpartiet för fortsatt privat drift. Således är man för privatisering men inte för smygprivatisering. Därför låter väldigt märkligt i mina öron när de väljer att prata om smygprivatisering.

  Vi Sverigedemokrater sätter alltid vårdtagarnas bästa i fokus. Vi vill ha en god vård och omsorg och vill därför att samtliga vårdboenden ska drivas i kommunal regi. Vi fattar aldrig våra beslut som Lars Thunberg påstår för att plocka politiska poäng eller för att skapa konflikter. Vi fattar de beslut vi anser vara de bästa för våra äldre och våra vårdtagare. Thunberg påstår vidare att för Alliansen kommer de äldres bästa före onödiga konflikter. Detta är enligt mig inte helt sant. I så fall skulle han inte vara en sådan förespråkare för privata vårdboende som Alliansen är, när en majoritet i kommunfullmäktige är emot dessa. De privata förmår inte i nuläget att upprätthålla den kvalitet som för oss sverigedemokrater är så viktig. För oss till skillnad från Alliansen är kvaliteten av helt avgörande betydelse.

  Att Helsingborg behöver fler vårdboende framöver är helt klart, därför anses ett nytt vårdboende i Rydebäck vara lämpligt till år 2022. Att placera det i Rydebäck är inte bara ett önskemål från de boende där. Rydebäck är, bortsätt från Helsingborg, kommunens största tätort med över 6500 invånare och många av de som levt största delen av sina liv i Rydebäck börjar nu bli äldre och i behov av plats på vårdboende. Givetvis vill man bo kvar där man levt sitt liv. Att driva frågan vidare till fullmäktige beslut är för att det är en mycket viktig fråga för helsingborgarna. Dessutom är fullmäktiges ledamöter mer rättvist fördelade efter mandat. Detta är inte fallet i nämnderna. Självklart blir det en kostsam affär då kommunen inte äger någon mark i Rydebäck. Detta är ju en följd av att alliansen de senaste tio åren sålt ut all mark som kommunen ägt. Så vems är felet för att kostnaden blir stor? Detta är definitivt inte att kalla långsiktig planering som Alliansen stoltserar med som ledord för sin politik.

   

  Ulrika Persson, gruppledare för SD i Vård- och omsorgsnämnden

   

  Debattartikeln skickades till Helsingborgs Dagblad för replik, men blev tyvärr inte publicerad.

 • Rapport från förra veckans kommunfullmäktige

  Av Michael Rosenberg den 24 juni, 2019
  0
  0

  På förra veckans kommunfullmäktige kunde Sverigedemokraterna återigen utnyttja sin vågmästarroll på bästa sätt. Vår position innebär att vi har chansen att stoppa de förslag från styret som vi inte gillar, och stötta de förslag från övriga oppositionen som vi stödjer. Här kommer en lista med några av de viktigaste förslag som vi avgjorde till dess fördel:

  Återkommunalisering av Lussebäckens och Ragnvallas vårdboenden.

  Stärka det förbyggande arbetet inom Vård- och omsorg tillsammans med föreningslivet.

  Byggstart för ett nytt Gymnastikens hus år 2021.

  Investering av ny ishall ska prövas att finansieras med Dunkersfonderna.

  🚫 Nej till färre parkeringsplater i centrum och att Stortorget blir bilfritt.

  🚫 Nej till att fler bilvägar i centrum blir gågator.

  🚫 Nej till att staden tar emot en ”fristadskonstnär”.

  🚫 Nej till att staden anställer två ”klimatcoacher”.

  🚫 Nej till att skolmaten ska ha en vegetarisk bas.

 • Glad midsommar!

  Av Michael Rosenberg den 21 juni, 2019
  0
  0

  Hoppas att ni alla får en fantastisk midsommar!

 • Glad nationaldag!

  Av Michael Rosenberg den 6 juni, 2019
  0
  0

  Glad nationaldag! Hoppas att ni alla har haft en fantastisk dag i det fina vädret! 🇸🇪🇸🇪

 • Motion om vätgastankstation

  Av Michael Rosenberg den 23 maj, 2019
  0
  0

  Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet. Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Inom projektet Hydrogen Infrastructure for Transport (HIT) har Vätgas Sverige tillsammans med Sweco, med stöd av EU-programmet TEN-T, skapat ett underlag för infrastrukturintroduktion i Sverige. Denna plan tog fram parallellt med Nederländerna, Frankrike och Danmark. Rapporten är omfattande och innehåller bland annat teknikstatus, incitamentsförslag, och olika scenarier för infrastruktur- och fordonsintroduktion.

  Det enda som behövs för att framställa vätgas är el och vatten. Den mest miljövänliga vätgasen framställs via elektrolys med hjälp av förnybar el.

  I dag finns fyra tankställen i Sverige som erbjuder vätgas; Göteborg, Stockholm/Arlanda, Mariestad och Sandviken. Ytterligare åtta tankstationer för vätgas är planerade. På några års sikt är förhoppningen stor om ett rikstäckande nät av vätgasstationer, ett initiativ som även EU stöder.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Helsingborgs stad skall ta ytterligare ett steg framåt i miljöarbetet och utreda vilka möjligheter som finns för att en vätgastankstation skall kunna etableras.

   

   

   

  ______________________                                               ______________________                                                      

  Bengt Lindahl (SD)                                                                     Lennart Svensson (SD)

   

  Motion – Vätgastankstation