Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport

  Av Michael Rosenberg den 12 februari, 2020
  0
  0

  Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om Ängelholm-Helsingborg airport

  Ängelholm-Helsingborg airport, Sveriges enda privatägda flygplats, har problem. Flygplatsens VD, Christian Ziese, menar att resandet till och från flygplatsen är det lägsta på flera år och att flygplatsen är allvarligt hotad.

  Vid dialog med näringslivet i nordvästra Skåne framhåller många att de är i stort behov av en lättillgänglig flygplats för att kunna verka här. I Helsingborgs konkurrens med Malmö stad om nyetablering och företagsplacering kan med andra ord en avsaknad av en flygplats falla på en fördel för Malmö jämtemot Helsingborgs kommun och Familjen Helsingborg.

  Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogam där resor med flyg i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Staden har med andra ord ett program för att färre ska använda sig av Ängelholm-Helsingborg airport, samtidigt som flygplatsen skriker efter fler kunder för att kunna överleva.

  Vid en dialog med ett företag i staden nämnde deras VD just behovet av att Ängelholm-Helsingborg airport för att kunna ha sitt huvudkontor i Helsingborg. Samtidigt menade han också att han uppmanar sina anställda att ta tåget så ofta det är möjligt.

   

   Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

  – Borde Helsingborgs stads klimatväxlingsprogram förändras så att flygresor inte beläggs med en avgift som motsvarar 50 % av kostnaden för resorna, för att gynna vår lokala flygplats och i förlängningen mängder med arbetstillfällen i Helsingborg?

  – Gör du, eller kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, i dialogen med näringslivet i Familjen Helsingborg betona vikten att använda sig av Ängelholm-Helsingborg airport?

   

  ______________________

  Pontus Andersson (SD)

 • Motion: Beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad

  Av Michael Rosenberg den 12 februari, 2020
  0
  0

  Motion om beräkning av invandringskostnader för Helsingborgs stad

  Under det senaste året har staden tvingats till en rad nedskärningar inom i stort sätt stadens samtliga verksamheter. Denna negativa utveckling borde oroa fler då nedskärningarna skett under en tid då världsekonomin fortfarande gick som tåget. Det är förvisso positivt att staden inte låter överskottet gå förlorat inför en kommande lågkonjunktur men inte ens den största optimisten kan påstå att situationen ser bra ut.

  Sedan en längre tid har Helsingborgs stad tagit ett stort ansvar för stadens flyktingmottagande, något som utan tvekan inneburit en stor påfrestning för stadens ekonomiska situation.

  Samtidigt som staden spenderat miljonsummor på flyktingmottagande har vi inte blivit tillräckligt kompenserade från staten och trots om kompensationen vore i linje med vad vi blivit lovade har detta på långa vägar inte varit tillräckligt.

  Flyktingmottagandet och dess följdkostnader har inte varit ett gökbo för enbart Helsingborgs kommun, utan för kommuner runt om i hela Sverige. De kommuner som tagit emot stora mängder nyanlända har inte bara fått betala i form av otrygghet och kriminalitet, utan också ekonomiskt.

  Vi menar att, i detta ekonomiskt tuffa läge, bör staden genomföra en utredning av vad stadens invandringskostnader varit kopplat till EBO-lagen, bosättningslagen och våra tidigare avtal med Migrationsverket varit. Detta för att få det svart på vitt om den förda politiken ekonomiskt har varit positiv eller negativ för Helsingborgs kommun, för att sedan ta lärdom av utredningens resultat för framtida politiska ställningstaganden.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra en utredning om stadens historiska kostnader kopplat till EBO-lagen, bosättningslagen och våra olika avtal med Migrationsverket samt dess följdkostnader.

   

   

  _________________________                                                _______________________

  Michael Rosenberg (SD)                                                                      Pontus Andersson (SD)

 • SD Helsingborgs årsmöte 2020

  Av Michael Rosenberg den 10 februari, 2020
  0
  0

  Söndagen den 9 februari hade SD Helsingborg årsmöte och ny styrelse valdes. Kommunfullmäktigesalen i Rådhuset var nästan fullsatt och själva årsmötet var avslutat på en halvtimme.

  Tack till alla som deltog på årsmötet!

  Styrelsen 2019 ser ut enligt följande:

  Ordförande: Pontus Andersson
  Vice ordförande: Petri Kaldjärv
  2:e vice ordförande: Michael Rosenberg
  Ledamöter: Alexander Aardgaard, Ulrika Persson, Patrik Lind
  Suppleant: Olle Nilsson

 • SD ökar mest – Näst största parti i Helsingborgs kommun!

  Av Michael Rosenberg den 9 februari, 2020
  0
  0

  Den 22 till 30 januari fick opinionsinstitutet Sentio uppgiften att ställa frågan: ”Hur skulle du rösta om det var val till kommunfullmäktige idag?” via telefon till 1200 personer i Helsingborgs kommun.

   

  Såhär blev slutresultatet av undersökningen:

  Parti Val 18 feb-20 Differens
  M 27,0 19,2 -7,8
  L 5,1 5,2 0,1
  C 4,4 5,0 0,6
  KD 4,0 3,2 -0,8
  S 28,4 30,2 1,8
  V 4,6 6,3 1,7
  MP 5,1 5,5 0,4
  SD 20,2 23,4 3,2
  Övriga 1,2 2,0 0,8

   

  Mandatfördelningen hade blivit såhär om det var val idag:

  Mandat 2018 Mandat 2020
  M 18 13 -5
  L 3 3
  C 3 3
  KD 3 2 -1
  S 19 20 +1
  V 3 4 +1
  MP 3 4 +1
  SD 13 16 +3
  Övriga
  Totalt 65

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 9 februari

  Av Michael Rosenberg den 26 januari, 2020
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: