Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Interpellationer om stadens bidrag till Ibn Rushd samt senaste tidens bombdåd i Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 12 november, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med två interpellationer inför det kommande kommunfullmäktigesammanträdet. Den första gäller stadens bidrag till Ibn Rushd och den andra gäller den senaste tidens bombdåd i staden.

   

  Interpellation till Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström (KD) om stadens bidrag till Ibn Rushd

  På kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18-19 juni i år lyfte Sverigedemokraterna frågan om att staden ska dra in sitt ekonomiska stöd till studieförbundet Ibn Rushd. Anledningen som vi lyfte var framförallt dess nära kopplingar till muslimska brödraskapet. År 2018 uppgick den summa som kulturnämnden betalade ut till 322,000 kronor.

  Svaret vi fick från er var att stödet inte skulle upphöra, utan istället skulle man invänta den ideella föreningen, Folkbildningsrådets, bedömning av frågan, då just denna fråga då var under utredning hos dem. Den 4 september i år släppte Folkbildningsrådet sin rapport, skriven av professor Erik Amnå.

  Rapporten menade att Ibn Rushd levde upp till statens demokratikrav, men kritiserades nyligen hårt av Sveriges kanske mest respekterade terrorforskare, Magnus Ranstorp, samt socialantropologen Aje Carlbom.

  Granskningen i sig visar att arabiska språket och studier om islam är de två största verksamhetsområdena för Ibn Rushd. Vidare menar både Ranstorp, Carlbom och Amnå (som skrivit rapporten) att studieförbundets nära kopplingar till muslimska brödraskapet gör att det är just deras inriktning på islam som bidragen från staten och kommuner bidrar till att få fotfäste. En inriktning som långt från alla muslimer delar, men som delas av just Muslimska Brödraskapet – en organisation som är terrorklassade av bl.a. USA.

  Dr. Magnus Norells rapport, Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framförallt fyra organisationer som Muslimska Brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd. Gemensamt för dessa är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

  Exempel på detta är den tidigare Socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa som fick lämna sitt uppdrag efter att Expo avslöjat att han bjudit in antisemitiska talare. En annan är Rashid Musa som jämfört muslimer som ansluter sig till IS med judar som ansluter sig till den Israeliska försvarsmakten och menar att det är islamofobiskt att fråga honom om han fördömer att ungdomar ansluter sig till IS. En tredje är Helena Hummasten (Tidigare Benouda) vars dotter är gift med terrordömde Munir Awad, samma Awad som 2009 greps i Pakistan tillsammans med ”Guantanamosvensken” Mehdi Ghezali. Listan kan göras betydligt längre än såhär.

  Bidragen som betalas till Ibn Rushd kan enligt Ranstorp och Carlbom ses som en uppmuntran att sprida en aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett ”muslimskt parallellsamhälle”. Att de dessutom gång på gång ertappats med att bjuda in rasistiska och antisemitiska talare till olika arrangemang stärker inte heller vår vilja att betala ut bidra till detta studieförbund.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
  – Kommer Kulturnämnden, trots Folkbildningsrådets rapport, fortsätta betala ut bidrag till Ibn Rushd?

   

  ______________________                                                    

  Pontus Andersson (SD)

   

   

  Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (M), om bombdåden i Helsingborg

  Helsingborgs stad har i många år varit duktiga på att använda kommunala medel för att hjälpa ordningsmakten och rättsväsendet för att försöka stävja kriminaliteten i Helsingborg. Sverigedemokraterna står till fullo bakom satsningar på kameraövervakning, tillsynsverksamhet och att staden använder sig av ordningsvakter på brottsutsatta platser som t.ex. Helsingborg C. Med mera.

  Detta till trots har det de senaste 15 dagarna skett fyra bombdåd i staden: på Husensjö, Miatorp, Adolfsberg och nu senast på Gåsebäck. Bombdåd är lika allvarliga oavsett var de än sker i staden, men i tider där vi pratar om att vi behöver fler i arbetsför ålder med arbete i staden är det bekymmersamt när det sker i områden som Husensjö där många barnfamiljer bor. Redan idag har vi ett negativt inrikes flyttnetto vad gäller barnfamiljer och vi kan räkna med att än fler kan lämna staden för våra grannkommuner om den grova kriminaliteten även rör sig in i dessa områden.

  Jag är väl medveten om att de flesta större och viktiga åtgärder mot kriminaliteten sker på nationell nivå. Sverige behöver på sikt en återvandring som är större än invandringen, vi behöver riktiga livstidsstraff och andra kraftigt höjda straff. Vi behöver utvisa kriminella utlänningar, stärka våra gränskontroller och öka våra inre gränskontroller, med mera, med mera.

  Har vi haft fyra bombdåd i staden de senaste 15 dagarna, vill jag påstå att läget är akut. Därför söker jag inte svar på vad vi kan göra förebyggande, vi vet alla att en bra skolgång leder till en bra framtid och att vuxna förebilder är viktiga o.s.v. Om det är vi alla överens. Vad jag söker svaren på är vad vi kan göra idag för att komma tillrätta med denna akuta situation.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

  – Hur kommer du, med de redskap du har som kommunstyrelsens ordförande, agera för att stävja den eskalerande trenden med bombdåd i Helsingborg?

   

  ______________________
  Pontus Andersson (SD)

   

 • Föreläsning med Henrik Vinge och Jacob Hagnell

  Av Michael Rosenberg den 29 oktober, 2019
  0
  0

  Lördagen den 19 oktober höll Sverigedemokraternas vice gruppledare i riksdagen, och tillträdande gruppledare, Henrik Vinge en föreläsningar med temat integration, för distriktets medlemmar på Radisson Blu i Helsingborg. Det var SD Skåne som anordnade föreläsningen tillsammans med SD Helsingborg och moderator var Jacob Hagnell ifrån Sverigedemokraternas Kommunikationsavdelning.

  Över 100 personer hade tagit sig till Helsingborg varav salen blev fullsatt.

  Johan Wifralius, distriktsordförande för SD Skåne, och Pontus Andersson, ordförande för SD Helsingborg, hälsade alla närvarande och gästerna välkomna.

  Jacob Hagnell ställde aktuella frågor till Henrik Vinge under hela föreläsningen och den inleddes med att Henrik Vinge förklarade missförståndet med att Sverigedemokraterna skulle vilja ta bort skyddsombuden. Någon som den socialdemokratiska socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anklagat Sverigedemokraterna för. Det visades även ett klipp av Magnus Persson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet för Sverigedemokraterna, som sågade Shekarabis utspel.

  Stora delar av föreläsningen behandlade dock ämnet invandring och integration. Henrik Vinge förklarade att det var exakt tio år sedan Jimmie Åkesson publicerade sin mycket uppmärksammade artikel i Aftonbladet och hur debatten har förändrats sedan dess. Tiden och samhällets utveckling visade att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna hade rätt hela tiden. Henrik Vinge förklarade även att Sverige fortfarande har en massinvandring trots att regeringen vill påskina att Sverige har en sträng integrationspolitik, vilket inte är fallet. Efter detta blev det tid för frågor från publiken och fika.

  Efter fikat föreläste Henrik Vinge om partiets skuggbudget och tog upp några aktuella frågor. Även frågan om kvinnors trygghet togs upp. Föreläsningen avslutades med fler frågor från publiken.

  De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna.

  Text och bilder från SD Skånes hemsida.

 • Motion om servicepersonal på vårdboenden

  Av Michael Rosenberg den 8 oktober, 2019
  0
  0

  Motion om servicepersonal på vårdboenden

  Helsingborg 2019-10-08

  En stor del av undersköterskornas arbetstid på våra vårdboenden går åt till städ-, tvätt- och mathantering. Enligt oss ska undersköterskor enbart göra det de är utbildade för, d.v.s. omvårdnadsarbetet och de uppgifter man har delegering att utföra.

  Det är viktigt att höja undersköterskeyrkets status och bibehålla kompetensen, attraktionen för yrket måste öka. Vi står inför en framtida brist på utbildad personal och därför är det viktigt att det är rätt personal som utför rätt arbetsuppgifter, allt annat är resursslöseri. Städ-, tvätt- och mathantering bör istället utföras av servicepersonal, där undersköterskekompetens inte behövs.

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  Att vård- och omsorgsnämden ska utreda möjligheten till att införa servicepersonal på stadens vårdboenden som ansvarar för städ-, tvätt- och mathantering.

   

  ______________________

  Ulrika Persson (SD)

   

 • Debatt: Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg

  Av Michael Rosenberg den 19 september, 2019
  0
  0

  ”Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg”

  Den 17 september kommer kommunfullmäktige fatta beslut om nya avgifter inom stadens vård- och omsorgsverksamhet. Förslaget kommer som en följd av att vård- och omsorgsförvaltningen behöver ett tillskott på ytterligare 20 miljoner kronor och dessa förslag till höjningar är tänkta att kunna täcka detta underskott.

  Det är ingen hemlighet för någon att stadens vård- och omsorgsverksamhet står inför hårda prövningar de kommande åren. De äldre blir allt äldre samtidigt som inte tillräckligt många bidrar till vår gemensamma välfärd.

  Sverigedemokraterna har suttit i Helsingborgs kommunfullmäktige sedan 2002, alltså lika länge som nuvarande taxor gällt för stadens invånare. Under lika lång tid har vi gång på gång påpekat att invandringen till staden är för hög och att alldeles för få kommer i arbete. Detta leder i sin tur till att resurser som kunde spenderats på våra äldre, istället behöver finansiera kostnader för människor i arbetsför ålder.

  År 2016, ett år efter migrationskrisen, landade stadens kostnader för försörjningsstöd på 269 miljoner kronor. I stadens senaste årsredovisning, som visar siffrorna för 2018, landade summan på hela 307 miljoner kronor och tyvärr slutar inte kostnadsökningarna där. På kommunfullmäktige i juni beslutade de styrande partierna att ytterligare 30 miljoner kronor skulle tillskjutas till kostnader för försörjningsstöd.

  Detta förhållningssätt till stadens kostnader är tyvärr symptomatiskt. Varje gång det behövs mer resurser inom områden där kostnaden kan härledas till en misskött invandrings- och integrationspolitik, är det aldrig några problem för de styrande partierna att tillskjuta medel, men när kostnaderna för våra äldre ökar så väljer man att höja deras avgifter för att finansiera deras underskott.

  Om man har som ambition att upprätthålla ett samhällskontrakt mellan invånarna och kommunen bör man också se till att i sitt beslutsfattande gynna de som hela sitt liv bidragit till vår gemensamma välfärd. Vad sänder det egentligen för signaler till stadens invånare när personer som kanske aldrig betalat inkomstskatt ges mer resurser samtidigt de som varit yrkesverksamma i 40-50 år är de som ska betala?

  Sverigedemokraterna vill föra en politik som gynnar de som bidrar, bidragit och i framtiden kommer bidra till vår gemensamma välfärd. År efter år har vi påpekat de problem vi idag ser med en allt större grupp människor som är i arbetsför ålder, men som väljer att leva sitt liv i utanförskap. Skulden för det ekonomiska underskottet ska inte läggas på att våra äldre blir äldre, utan på att för få i arbetsför ålder inte bidrar till vår gemensamma välfärd.

  När vi år efter år har påpekat problemen har de styrande partierna vägrat att lyssna, dessutom har vi blivit kallade både det ena och det andra för att vi talat om elefanten i rummet. Med anledning av detta kan därför inte de styrande partierna, efter snart två decennier med oss i kommunfullmäktige, förvänta sig vårt stöd när de behöver höja avgifterna för våra äldre på grund av en dåligt förd politik.

   

  Michael Rosenberg (SD), kommunalråd

   

  Debattartikeln skickades till Helsingborgs dagblad, men blev tyvärr inte publicerad.

 • Sverigedemokraterna omnämns i Helsingborgs Dagblad

  Av Michael Rosenberg den 16 september, 2019
  0
  0

  I helgen har Sverigedemokraterna omnämnts i två artiklar Helsingborgs dagblad. Den första gäller att två privatdrivna vårdboenden ska kommunaliseras, den andra artikeln gäller att vi fick genom att koloniområdenas avtal ska skrivas på 10 år istället för 5 år som tidigare var föreslaget.

   

  Länkar till artiklarna hittar ni här:

  Två privatdrivna vårdboenden blir kommunala igen: ”Vi är jätteglada!”

  Kommunen svänger och ger koloniområdena tioåriga avtal