Välkommen till

SD Helsingborg

Det här vill vi

Sverigedemokraterna har varit representerade i Helsingborgs kommunfullmäktige sedan valet 2002. I snart 20 år har vi bedrivit en oppositionspolitik i kommunen, men alltid varit redo att ta ansvar och styra kommunen den dag de andra partierna är redo att ingå i ett samarbete med oss. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Helsingborg är på många sätt en fantastisk stad. Vår vackra natur, goda infrastruktur och närheten till Danmark gör att Helsingborg borde vara en än mer attraktiv kommun att båda bo och leva i. Vi menar dock att både kommunen och riksdagen under de senaste decennierna fattat ett antal felbeslut som gör att vår stad inte uppnår sin fulla potential. Otrygghet präglar Helsingborg och med rätt beslut både lokalt och från riks hade situationen inte behövt se ut som den gör.

Problemen till trots, är vi alldeles övertygade om att den negativa utvecklingen går att vända. Det bästa för Helsingborg, Skåne och för Sverige är en sverigedemokratisk politik både på kommunal, regional och nationell nivå. Inga problem kommer kunna lösas över en natt, men med tålamod och rätt instrument från samhällets alla instanser så kommer vi, den dagen vi får inflytande, på sikt kunna skapa ett samhälle präglat av trygghet, tradition och tillhörighet.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Mattias Karlsson föreläste om vår landsbygdspolitik

Mattias Karlsson på besök i Helsingborg I söndags var Mattias Karlsson och föreläste för intresserade medlemmar om landsbygdspolitik. Över 50 medlemmar fanns på plats och det blev en intressant frågestund efter föreläsning och dagen avslutades med fika och mingel på Jacob Hansens Hus.  – Vi är väldigt glada att Mattias hade möjlighet att besöka oss […]

läs mer

Kan inte blunda för 20 procent av väljarna

I en nyligen publicerad artikel i Helsingborgs Dagblad, uttalar sig Moderaterna om Sverigedemokraterna: “Kan inte blunda för 20 procent av väljarna.” Vårt kommunalråd och gruppledare Michael Rosenberg kommenterar artikeln.  – 28 procent av Moderaternas väljare ser det som ett alternativ att styra tillsammans med oss enligt artikeln och det är något vi välkomnar, säger Michael […]

läs mer

Sverigedemokraterna ökar i Helsingborg

Helsingborgs Dagblad har låtit Demoskop göra en undersökning där 1 000 personer runtom i kommunen intervjuats. Siffrorna visar att om det vore val idag så hade Sverigedemokraterna ökat sedan valet 2018, från 20 till 21 procent. Men så många som en femtedel av väljarna är tveksamma eller vet inte vilket parti de ska rösta på. […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skåne