Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden

  Av Michael Rosenberg den 17 maj, 2021
  0
  0

  Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden

  Helsingborgs kommuns ekonomiska situation är, liksom många andra kommuners i Sverige, pressad. Sverigedemokraterna är därför av den uppfattningen att staden måste prioritera sina kärnverksamheter för att invånarna ska få maximal nytta av sina inbetalade skattemedel.

  Inom kulturens verksamhet i staden är det vår uppfattning att allt för stora summor betalas ut till en mängd föreningar och projekt utan tillräckligt stor insyn från politiken. Idag kan förvaltningschefen bevilja kulturstöd på uppemot maximalt 20 prisbasbelopp, det vill säga 952,000 kronor. Dessa beslut måste förvaltningschefen rapportera tillbaka till nämnden, därav det (mer eller mindre) stående ärendet ”Anmälan av beslut enligt delegeringsbestämmelserna” vid sammanträdena.

  Vi menar att i den pressade situationen vi befinner oss i just nu bör denna gräns sänkas kraftigt så att vid varje tillfälle kulturstödet överstiger ett prisbasbelopp måste kommunfullmäktige fatta beslutet i de enskilda fallen.

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att kulturnämndens reglemente ändras så att alla kulturstöd på över ett prisbasbelopp måste beslutas av kommunfullmäktige.

   

   

  _______________________                                                            ________________________
  Michael Rosenberg (SD)                                                                           Catarina Ruler-Liljestrand (SD)

 • Motion om kameror vid infarterna till Rydebäck

  Av Michael Rosenberg den 2 mars, 2021
  4
  0

  Flera av stadens ytterområden är relativt skonade från kriminella invånare, vilket innebär att många av de brott som begås i orten, utförs av personer som inte är bosatta där. Rydebäck är en av orterna som är drabbade av inbrott, stölder av bildelar och dessvärre på senare tid också grövre brottslighet som rån.

  Många av dessa brott, framförallt stölder, sker kvälls- och nattetid när få bilar passerar in och ut från Rydebäck. Staden hade kunnat bistå polisens arbete med att klara upp dessa brott, samt avskräcka kriminella från att utföra dessa, genom att placera övervakningskameror vid alla infarter till Rydebäck.

  Ett exempel kan vara att tjuvar är ute efter att stjäla bildelar från en BMW som står placerad i Rydebäck. Har detta skett nattetid, vilket det ofta gör, kan polisen ta del av kamerabilderna och se vilka bilar som kör in och ut från byn den aktuella natten och på så sätt förenkla deras arbete.

  Motionen ska inte ses som en brottspreventiv åtgärd enbart för Rydebäck, men man hade kunnat prova åtgärden där först, för att sedan sprida den till fler orter i kommunen om brottsstatistiken över tid kan visa att kriminaliteten minskar. Staden kan i samband med detta också tydligt skylta vid infarten att den är övervakad, i avskräckande syfte.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – Att uppdra åt kommunstyrelsen att införa kameraövervakning vid infarterna till Rydebäck.

  – Att, om resultatet med kameraövervakningen lyckas, sprida exemplet till fler orter i kommunen.

   

   

  _________________________                                                                                       ________________________

  Pontus Andersson (SD)                                                                                                                Michael Rosenberg (SD)

 • Interpellation till Kulturnämndens ordförande, Cecilia Engström (KD), om stadens fortsatta stöd till Ibn Rushd

  Av Michael Rosenberg den 3 februari, 2021
  0
  0

  På kulturnämndens möte den 4 februari väntas staden betala ut ytterligare 64,000 kronor till studieförbundet Ibn Rushd. Det är nu mer än ett år sedan vi senast debatterade frågan och trots att studieförbundets täta kopplingar till politisk islam blir allt tydligare och att fler kommuner och regioner drar in förbundets bidrag så fortsätter Helsingborgs stad att betala ut.

  Jag vill påminna Cecilia Engström om de kopplingar som jag nämnde senast vi interpellerade i frågan, eftersom de fortfarande är högst aktuella:

  Granskningen jag då hänvisade till sade att arabiska språket och studier om islam är de två största verksamhetsområdena för Ibn Rushd. Vidare menar både Ranstorp, Carlbom och Amnå (som skrivit rapporten) att studieförbundets nära kopplingar till muslimska brödraskapet gör att det är just deras inriktning på islam som bidragen från staten och kommuner bidrar till att få fotfäste. En inriktning som långt från alla muslimer delar, men som delas av just Muslimska Brödraskapet – en organisation som är terrorklassade av bl.a. USA.

  Dr. Magnus Norells rapport, Muslimska Brödraskapet i Sverige, som skrevs på uppdrag av MSB, pekar på framförallt fyra organisationer som Muslimska Brödraskapet startat i Sverige: Islamic Relief, Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd. Gemensamt för dessa är inte bara att de aktivt arbetar för att söka olika typer av statliga och kommunala bidrag och att de stödjer samma inriktning av islam, utan också att samma personer förflyttar sig mellan toppositioner i dessa organisationer.

  Exempel på detta är den tidigare Socialdemokratiska partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa som fick lämna sitt uppdrag efter att Expo avslöjat att han bjudit in antisemitiska talare. En annan är Rashid Musa som jämfört muslimer som ansluter sig till IS med judar som ansluter sig till den Israeliska försvarsmakten och menar att det är islamofobiskt att fråga honom om han fördömer att ungdomar ansluter sig till IS. En tredje är Helena Hummasten (Tidigare Benouda) vars dotter är gift med terrordömde Munir Awad, samma Awad som 2009 greps i Pakistan tillsammans med ”Guantanamosvensken” Mehdi Ghezali. Listan kan göras betydligt längre än såhär.

  Bidragen som betalas till Ibn Rushd kan enligt Ranstorp och Carlbom ses som en uppmuntran att sprida en aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett ”muslimskt parallellsamhälle”. Att de dessutom gång på gång ertappats med att bjuda in rasistiska och antisemitiska talare till olika arrangemang stärker inte heller vår vilja att betala ut bidra till detta studieförbund.

  Senast den 20 november skrev Magnus Ranstorp, tillsammans med Peder Hyllengren och Aje Carlbom att förbundet är fortsatt kopplat till islamister. De skriver att ingen annan organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats att de anlitat antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk familjelagstiftning ska accepteras i Sverige. Så varför fortsätter Helsingborgs kommun, Kulturnämnden och Cecilia Engström, trots avslöjanden på avslöjanden, att behandla Ibn Rushd med silkesvantar och skattebetalarna som bankomat?

   

  Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
  – Kommer Kulturnämnden fortsätta betala ut bidrag till Ibn Rushd?

   

  ________________________
  Pontus Andersson (SD)

 • Lösenordsskyddad: Lösenordsskyddat: Årsmöte den 7 februari

  Av Michael Rosenberg den 23 januari, 2021
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • God jul och gott nytt år!

  Av Michael Rosenberg den 23 december, 2020
  0
  0

  Från oss, till er. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år! 🎄❄️