Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Helsingborgs BT kemi? Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad

  Av Michael Rosenberg den 21 oktober, 2016
  3
  0

  På senaste Kommunfullmäktige var det många hårda ord från övriga partier p.g.a. att vi Sverigedemokrater är motståndare till att upplåta mark på Kemiraområdet för mellanlagring av flygaska. Flygaska är en restprodukt som uppstår när man renar röken från värmeverken. Denna är klassad som miljöfarlig och innehåller tungmetaller, gifter och salter.

  Tanken är att vi ska ta emot flygaska från andra städer i Sverige och Danmark och sen ska denna skeppas med båt till Norge för slutförvaring. Det är inga små mängder det handlar om eftersom Anders Lundström (KD) som är ordförande i Miljönämnden sa att om detta skulle fraktas med lastbil istället för med båt så motsvarar det 40 varv runt jorden.

  Är det inte bra att detta går med båt istället för lastbil? Givetvis, men det vi motsätter oss är att lägga så stora mängder tungmetaller och gifter nära bostäder och stränder. Blir det spill i Öresund när det ska lastas på båten? Risken är dessutom överhängande att de lastbilar som kommer och tippar av askan kör i denna och det som fastnar på däcken sprids från Kemira och sen längs med hela Rusthållsgatan.

  Hur länge dröjer det innan vi hittar spår av dessa gifter i vårt grundvatten?

  Därför är vi Sverigedemokrater motståndare till detta upplägg och tycker att vi endast ska ordna med transporter av vår egen aska från Filbornaverket.

   

  Det som förvånar oss mest är att Miljöpartiet stödjer och talar sig varm för detta. Kanske är det priset man får betala för att få några kommunalråds- och ordförandeposter? Men vad säger de som röstat på detta parti?

   

  Kent Davidsson

  Sverigedemokraterna Helsingborg

 • Motion om att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att bli försökskommun för att låta elbilar köra i bussfilerna

  Av Michael Rosenberg den 18 oktober, 2016
  1
  0

  Den 8 mars 2016 inkom Sverigedemokraterna med en motion om att föreslå kommunstyrelsen att staden låter elbilar köra i stadens bussfiler. Med denna motion menade vi att en förändring av denna regel skulle innebära att staden skapade incitament för att fler invånare i staden skulle göra det aktiva valet att köpa en elbil för privat bruk.

  I takt med att bilarnas batterier blir mer kraftfulla, laddningen går allt snabbare och bilarna sjunker i pris kommer marknaden på egen hand få fler människor att välja elbilen före bilar med andra typer av drivmedel. Med denna motion menade Sverigedemokraterna att vi skickar en tydlig signal till både stadens invånare och elbilstillverkare att vi tror på detta koncept.

  En värld där vi minskar vårt oljeberoende och slipper bistå skurkstater med ekonomiska medel är en bättre värld. Dessutom minskar vi buller i städerna när våra fordon framförs med andra drivmedel än de traditionella.

  I stadsbyggnadsnämndens ordförandemissiv framkommer det dock att en regelförändring krävs för att denna förändring ska vara tillåten. Med anledning av detta förstår Sverigedemokraterna att denna motion helt enkelt inte kan bifallas, utan måste beredas i en lagstiftande församling. Sverigedemokraterna vill dock pröva om kommunens partier tycker förslaget om elbilstrafik i bussfilerna är bra och föreslår därför att staden ska fråga regeringen om vi kan bli försökskommun för detta ändamål. Vi vill att Helsingborgs kommun ska gå i bräschen för en mer fossilfri fordonsflotta.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

  Att: Kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Helsingborg önskar bli en försökskommun för att låta elbilar köra i bussfilerna.

  Att: Stadsbyggnadsnämnden tar fram ett förslag för att på smidigast möjliga sätt applicerar regelförändringen i de bussfiler de anser vara lämpliga för försöket.

   

  _______________________
  Pontus Andersson (SD)

 • SD-Helsingborg firade 20 år på Helsingborgs Arena

  Av Michael Rosenberg den 5 oktober, 2016
  0
  0

  14462896_10153727940297186_1615900197152422357_n

  Tack alla ni som kom och firade SD-Helsingborgs  20-års dag, hoppas ni hade lika kul som vi hade.

 • Interpellation gällande miljöfarlig verksamhet för stadens invånare

  Av Michael Rosenberg den 3 oktober, 2016
  1
  0

   

  Till Anders Lundström miljönämndens ordförande och Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande.

   

  Bakgrund.

  Den 10 augusti 2016 i kommunstyrelsens protokoll § 127 får man läsa in ett positivt yttrande från kommunen gällande ett yttrande till Mark och miljödomstolen i ärendet farligt avfall på fastigheten Kopparverket 8 (IPOS/Kemiraområdet). Yttrandet beslutades med omedelbar justering. Dvs. Den 10 augusti 2016.

   

  Ärendet.

  Till kommunstyrelsen den 10 augusti bilagd handling – Yttrande över ansökan – står det skrivet; I övrigt hänvisar Helsingborgs stad till yttrandet från miljönämnden i Helsingborg. Men miljönämnden yttrade sig först den 24 augusti ärende 8. Dessutom begärde Mark och miljödomstolen in yttrandet senast den 7 juni!!

   

  Hur kan det komma sig att; kommunstyrelsen den 10 aug. med i ärendet omedelbar justering hänvisar till miljönämnden som har sitt nämndsmöte 24 aug. Kommunstyrelsen kan väl inte hänvisa till något som inte har ägt rum.

  Hur kan det komma sig att; miljönämnden inte är remissinstans till kommunstyrelsen när beslut tas i detta ärende.

  Hur kan det komma sig att; miljönämnden i sitt yttrande är helt i avsaknad av ålägganden eller direktiv, eftersom alla uppställa punkter är anförda med terminologin ”bör”.

   

  Helsingborg skall vara en förebild i miljö-och klimatfrågor. Och alla Helsingborgare skall – nu och i framtiden – tillförsäkras en hälsosam och god miljö som grundas på en hållbar utveckling lyder stadens budskap till invånarna.

   

  Hur kan det komma sig att; staden ständigt öppnar upp för ny miljöfarlig verksamhet.

  Hur kan det komma sig att; uppskrivningen i protokollet endast anger mängden flygaska i Ton och inte redovisar de i ärendet angivna Ton mängderna miljöfarligt avfall.

  Hur kan det komma sig att; man förutsätter att det inte finns PFAS och TBT i fraktionerna.

   

   

  Man måste fråga sig hur det står till i femklöverns miljöpolitik; detta i ljuset av att den borgerliga femklövern återigen ökar på stadens miljöskuld och ökar på med miljöfarlig verksamhet.

   

   

  _________________________

  Bengt Lindahl

 • SD-Helsingborg firar 20 år

  Av Michael Rosenberg den 2 september, 2016
  0
  0

  13731718_10153573032111875_5923101109452133200_n

   

  Välkommen till en fullspäckad kväll med tvårättersmiddag, liveframträdanden, trolleri och tal.
  Den 1 oktober i Helsingborgs Arena 18.00-24.00

  MIDDAGEN
  * Långkokt utegris från Malma gård med smörbakade morötter, potatis och senapssås.
  *Vaniljpanacotta samt kaffe.
  * Alkoholförsäljning.
  * Vegetariskt alternativ erbjuds.
  * Specialkost anmäls i förväg.

  UNDERHÅLLNING
  * Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof.
  * SD Helsingborg och SD Skåne.
  * Trolleri-Caroline Ravn
  * Bedårande Barn
  * Peter Jezewski & The Chiefs

  Anmäl dig genom formuläret: https://goo.gl/RGHYxw och betala därefter in 295 kr på PG 42 38 12-7 (uppge medl.nr. och namn). Anmälan blir inte giltig förrän pengarna inkommit.
  Information: syd@sd.se eller 042-124595