Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • SD-Helsingborg presenterar vad som förmodligen är partiets starkaste lista till kommunfullmäktige i hela Sverige med 72 namn !

  Av Michael Rosenberg den 1 mars, 2018
  0
  0
  1. Michael Rosenberg 49 Kommunalråd
  2. Eva Zensch 53 Administratör
  3. Alexander Aardgaard 71 Politisk sekreterare
  4. Karin Forsell 70 Bibliotekarie
  5. Pontus Andersson 26 Politisk sekreterare
  6. Ulrika Persson 49 Sjuksköterska
  7. Bengt Lindahl 62  Busschaufför
  8. Victoria Tiblom 48 Kommunikatör
  9. Dick Johansson 76 Konsult
  10. Britt Aardgaard 72 Pensionär
  11. Felix Lindau 25 Väktare
  12. Dag Sundius 61 Chaufför
  13. Olle Nilsson 55 Montör
  14. Lennart Svensson 65 Ingenjör
  15. Per Stenberg 57 Drifttekniker
  16. Martin Zensch 55 Egenföretagare
  17. Hans Quarfood 63 Kock
  18. Petri Kaldjärv 47 Säljare
  19. Ann-Charlotte Eriksson 53 Civilekonom
  20. Magnus Mellgren 50 Projektplanerare
  21. Catarina R Liljestrand 55 Lärare
  22. Mårten Hedlund 40 Snickare
  23. Pia Klesell 58 Servicetekniker
  24. Claes Johnsson 71 Ekonomikonsult
  25. Ingela Gordon 52 Trafiklärare
  26. Flemming Hansen 47 Fastighetsskötare
  27. Bengt Bengtsson 75 Sjökapten
  28. Linda Lindberg 44 Florist
  29. Thommy Friberg 68 F.d Polis
  30. Eivor Söderberg 73 Pensionär
  31. Susanne Nilsson 57 Hemserviceanställd
  32. Nils Klintvik-Olofsson 20 Politisk kommunikatör
  33. Sebastian Nilsson 26 Väktare
  34. Anders Bennsten 51 Bryggmästare
  35. Jens-Erik Högberg 48 Inspektör
  36. Anders Johnsson 60 Försäljningsingenjör
  37. Emil Vasilcin 24 Studerande
  38. Christel Larsson 55 Receptionist
  39. Lars Isaksson 57 Fastighetstekniker
  40. Barner Knudsen 67 Fastighetstekniker
  41. Christina Bly-Andersson 65 Frisör
  42. Björn Gyllix 58 Lärare
  43. Yvonne Friberg 66 Laboratorieassistent
  44. Alexander Johansson 31 Student
  45. Daniel Bergsten 49 Säljare
  46. Birger Jönsson 79 Reparatör
  47. Börje Wigström 76 Pensionär
  48. Carina Persson 47 Lokalvårdare
  49. Christer Nilsson 67 Pensionär
  50. Christian Johansen 75 Pensionär
  51. Cornelia Scott 30 Flygvärdinna
  52. Gunnel Fredriksson 67 Pensionär
  53. Jan Fredriksson 66 Pensionär
  54. Maj-Lis Bengtsson 73 Undersköterska
  55. Mattias Arlefalk 34 Säljare
  56. Staffan Quist 59 Studerande
  57. Thomas Olsson 68 Pensionär
  58. Liz Edman 64 Pensionär
  59. Gunvor Enström 78 Pensionär
  60. Yrsa Bernecker 69 Frisör
  61. Sven-Erik Larheim 84 Pensionär
  62. Bo Söderström 72 Personlig assistent
  63. Maria Lundborg 53 Flygvärdinna
  64. Dick Johansson 59 Yrkeschaufför
  65. Monica Cronbring 71 Pensionär
  66. Hans Inge Fernebring 75 Värmetekniker
  67. Håkan Hallberg 68 Pensionär
  68. Viveca Hassani-Baluchi 62 Servicehandläggare
  69. Kenny Pettersson 67 Pensionär
  70. Ann-Christine Nilsson 70 Redovisningsekonom
  71. Susan Andersson 68 Mäklare
  72. Gilberth Storm 66 Säljare
 • SD-Helsingborg har valt sitt huvudlag till nästa mandatperiod.

  Av Michael Rosenberg den 20 februari, 2018
  0
  0

  Efter ett extra insatt gruppmöte med de första 20 namnen på den listan som vi går till på val med och som valdes på vårt årsmöte den 20 januari 2018 så valdes följande lag till mandatperioden 2018-2022 efter ett provval. Övriga platser till nämnder, bolagsstyrelser m,m kommer att väljas efter valet.

   

  Gruppledare och kommunalråd
  Michael Rosenberg

  Vice gruppledare
  Pontus Andersson

  Politisk sekreterare
  Pontus Andersson

  Ledamöter till kommunstyrelsen
  Michael Rosenberg
  Pontus Andersson
  Eva Zensch
  Alexander Aardgaard

 • SD-Helsingborgs årsmöte 2018

  Av Michael Rosenberg den 22 januari, 2018
  0
  0

  I lördags så höll SD-Helsingborg årsmöte och valde styrelse samt valde sina kandidater till kommunfullmäktige för valet 2018. Samtliga från föregående års styrelse omvaldes till den nya styrelsen och till listan för kommunfullmäktige så hade hela 94 kandidater inkommit vilket kan jämföras med 38 kandidater inför valet 2014 vilket var väldigt glädjande. Helsingborg har efter Stockholm flest kandidater till kommunfullmäktige inom hela SD-Sverige.

  Ovan är den omvalda styrelsen som består av följande

  Ordförande

  Alexander Aardgaard

  Vice ordförande

  Eva Zensch

  2:e Vice ordförande

  Michael Rosenberg

  Ledamöter

  Pontus Andersson

  Dick Johansson

  Suppleanter

  Ulrika Persson

  Victoria Tibom

   

  Eftersom det numera bara finns en enda valkrets i Helsingborg så kunde valberedningen bara föreslå 73 namn som sedan valdes in men listan fick sedan justeras något då några kandidater hade fått ändrade förutsättningar sedan valberedningens möte samt det faktum att valsedlarna för årets val kommer att ha en ändrad logga vilket bara tillåter max 72 namn.

  De invalda är enligt den här länken. Valsedel 2018

   

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 20 januari 2018

  Av den 4 januari, 2018
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Motion angående digital justering av protokoll

  Av Michael Rosenberg den 27 november, 2017
  1
  0

  Under ett politiskt verksamhetsår i Helsingborgs stad justeras ett stort antal protokoll och

  varje protokoll ska, utöver ordföranden, även justeras av en ledamot.
  Den ledamot som ska justera ett protokoll på t.ex. Rådhuset har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för de resekostnader som kan uppkomma. Det innebär att
  protokolljusteringen förutom att ta de förtroendevaldas tid i anspråk även kan medföra
  kostnader för staden.

  Genom digital protokolljustering skulle de förtroendevalda kunna godkänna protokoll
  via exempelvis mejl, och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns
  i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan
  signera och därmed godkänna protokollet. Denna hantering skulle snabba upp
  processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna.

  Det vore därför av vikt att utreda möjligheterna att införa digital justering av
  sammanträdesprotokollen i Helsingborgs stad. Det kan handla om både lagenliga
  aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och även
  om ekonomiska aspekter.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Helsingborg:

  att utreda hur digital justering av sammanträdesprotokoll kan införas i Helsingborgs stad.

   

   

  För Sverigedemokraterna Helsingborg

   

  Eva Zensch

  Alexander Aardgaard