Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Sveriges gränskontroller måste återupprättas. Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad.

  Av Michael Rosenberg den 9 oktober, 2015
  2
  0

  Med en invandring på över 10,000 asylsökande i veckan är situationen akut, även de som tidigare uppfattat läget som lugnt har nu börjat inse att Sverige har passerat någon slags gräns för vad som är hanterbart.

   
  Att invandringen varit för hög en längre tid är inget som undgått oss Sverigedemokrater. Så sent som i våras anade åtminstone jag att någonting var på väg att gå sönder gällande Helsingborg skolor när barn- och utbildningsnämnden tilldelades ett bidrag på 30 miljoner kronor från kommunstyrelsen på grund av så kallade ”volymökningar”.Dessa nyord är något som ofta återkommer i den politiska debatten i staden problem kallas för ”utmaningar” och baracker har börjat kallas för ”skolpaviljonger”.

   
  För alla tala klarspråk har den stora invandringen till staden lett till att staden inte har råd med renovering av befintliga skolbyggnader utan bara byggandet av nya. Problemet är att invandringen sker i en så pass hög takt att staden får placera baracker på skolgården för att eleverna ska ha någonstans att ta vägen, Rydebäcksskolan är ett sådant exempel.

   
  Den femte oktober kunde vi läsa ett pressmeddelande från Helsingborgs stad om att staden valt att göra Norrehedshallen till ett boende för nyanlända invandrare i väntan på att bli placerade. Var de sedan ska placeras vet ingen, inte heller när. Givetvis påver-kar detta både skolor och idrottsföreningar som använder lokalen.

   
  En fråga som denna naturligtvis ska behandlas i nämnder för att beslutet sedan ska tas i kommunstyrelsen, så har inte varit fallet. Dialogen med oppositionen har både i denna fråga och om frågan gällande tiggarnas tältläger på Stenbrogården varit obefintlig.

   
  Invandringen till Sverige ser inte ut att minska och de sju andra partierna i Sveriges riksdag har visat folket att oavsett hur hög invandringen till Sverige är så vägrar de göra den med restriktiv. Oavsett hur svårt det är för oss att hitta boende till de nyanlända och oavsett hur svårt det är för våra svenska ungdomar att hitta bostad fortsätter de på den inslagna vägen.

   
  Jag lämnade i tisdags in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Dani-elsson gällande dessa frågor och rådande invandringskris. Jag ser fram emot en bred debatt med många deltagande partier för att sätta fingret på hur vi alla egentligen står i frågan.

   

   

  Sverigedemokraterna är tydliga, vi kommer alltid att prioritera oss Svenska medborgare i första hand och jag är helt säker på att de andra inte håller med mig.

  Pontus Andersson (SD) gruppledare för Sverigedemokraterna i Barn och utbildningsnämnden, Helsingborg.

   

   

 • Motion om att inte separera våra äldre som flyttar in på ett vårdboende

  Av Michael Rosenberg den 7 oktober, 2015
  2
  0

  Vi har i media på senare tid kunnat läsa om förtvivlade äldre som nu tvingas flytta från sitt boende på Fredriksdalshemmet då detta ska stängas. Detta är par som levt ihop i hela sitt liv och när en av dem drabbats av sjukdom som inneburit att man behövt flytta till ett vårdboende så har det funnits möjlighet att make/maka kunnat flytta med. Fredriksdalshemmet har erbjudit 2 rumslägenheter och det har fungerat mycket bra.

   
  När man nu stänger Fredriksdalshemmet så har man inte kunnat erbjuda alla dessa personer ett liknande boende på de vårdboende man haft att välja mellan. Med andra ord så tvingar man nu dessa personer att bli alltför trångbodda eller att bli särbo på äldre dar. Detta är inte acceptabelt.

   
  Med tanke på att vi har en åldrande befolkning så kommer detta att bli ett växande problem som kommer att åsamka ett lidande/stor sorg när en av dem drabbas av sjukdom, demens eller annan åldersrelaterad åkomma och det inte längre går att bo kvar i hemmet med hjälp av hemvård.

   
  Den lösning man nu erbjudit på Nya Kungshult med att man kunnat hyra 2 enrumslägenheter med en dörr mellan dessa är inte acceptabel. Då får man 2 pentry och 2 stora badrum som tar upp en stor del av boendeytan och man får svårt att kunna möblera denna lägenhet som en tvårummare. Till detta kommer att man får en betydligt högre månadsavgift.

   
  Därför vill vi att Helsingborgs stad i framtiden vid ny-, om- eller tillbyggnad av vårdboende alltid bygger ett antal 2 rumslägenheter så att det finns tillgång då behov uppstår.
  Vi ser ingen risk med att vi skulle stå med tomma lägenheter om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon som just då behöver en 2 rumslägenhet. Denna skulle kunna användas som korttidsboende där 2 personer av samma kön delar lägenhet.

   
  Det finns och kommer att finnas ett behov av korttidsboende framöver då tiden för färdigbehandlade kommer att kortas och staden måste ta hem dessa personer snabbare är idag. Vi ser redan nu stigande kostnader för extern placering av personer med behov av vårdboende.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

   

   

  – Att Helsingborgs stad vid alla ny-, om- och tillbyggnader av vårdboende även bygger 2 rumslägenheter för att se till så att inga av våra äldre behöver dela på sig mot sin vilja.

   

  _________________________
  Kent Davidsson
  Ledamot vård- och omsorgsnämnden

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

  Av Michael Rosenberg den 6 oktober, 2015
  0
  0

  Den 5:e oktober 2015 kunde vi läsa ett pressmeddelande från Helsingborgs stad om att staden tagit ett beslut om att inhysa nyanlända på Norrehedshallen. Ett ärende som detta naturligtvis borde ha varit uppe i flertalet nämnder för behandling för att sedan fatta beslutet i kommunstyrelsen. Så har inte varit fallet då oppositionen har varit helt ovetande om detta.
  Likt i situationen gällande när Stenbrogården blev en boplats för hitresta östeuropéer står oppositionen handfallna när beslut fattas utan vår vetskap. Hade det varit Helsingborgs stad som fattat beslutet skulle givetvis alla folkvalda varit underrättade om hur situationen ser ut.
  Vintern närmar sig nu med stormsteg och skoleleverna flyttar in i sina idrottshallar för att ha idrottslektioner inomhus. Vad kommer att hända med de elever som har sina lektioner i Norrehedshallen och hur situationen blir för alla idrottsklubbar som vill kunna utöva sin idrott på kvällar och helger?
  Dialogen med oss i oppositionen i Helsingborg gällande frågor som dessa har som tidigare nämnts varit obefintlig. Stockholms stad har nyligen meddelat att det åligger idrottsförvaltningen att med tre timmars varsel kunna ställa anläggningar till förfogande åt ”människor i nöd”. Kommer skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg av den styrande femklövern tilldelas likadana privilegier som idrottsförvaltningen i Stockholm eller kommer man diskutera med oppositionen om framtida beslut?
  Flyktingströmmen ser inte ut att minska och Migrationsverket har gått ut med att de planerar för att ta emot ytterligare 100,000 människor före årsskiftet. Kommer Peter Danielsson och den styrande femklövern att verka för att ytterligare idrottsanläggningar i staden blir boende för nyanlända till Helsingborg?

  Pontus Andersson (SD)

 • På tal om könskorrigering

  Av Michael Rosenberg den 21 september, 2015
  0
  0

  Svar på insändare under aktuella frågor  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/tvinga-inte-unga-som-fotts-i-fel-kropp-att-vanta-med-konskorrigering-och-risker/

  Följande genmäle ville inte Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan  publicera med hänvisning av de anser debatten avslutat.

  En insändare som förvirrat hoppar mellan olika ämnen, utan att egentligen ge några konkreta fakta för varför deras inställning, att man från 15 års ålder ska ha rätta och möjlighet att fatta ett direkt livsavgörande och oåterkalleligt val, är bättre än att minska könets betydelse under tonårstiden så att unga kan få mogna ifred. I insändaren tar de två skribenterna upp problemen med självmord och självmordstankar som en anledning till att unga ska få rätten till att ändra från ett kön till ett annat. Självklart är det ett stort problem att unga mår dåligt psykiskt. Det problemet är dock mycket större än bara de unga som upplever att de inte passar in i sitt biologiska kön, utan berör alla möjliga grupper bland våra unga. Enkla lösningar, som att ge femtonåringar rätten att ändra kön, är knappast det som kommer vända trenden. Här krävs insatser på många områden och just känslan av att inte passa in verkar finnas hos många unga, även om de inte överväger att byta kön. Det SD föreslår är att vi vill göra det lättare att passa in, även om man känner sig osäker som så många unga gör. FEPS gör gällande att bara är unga som vill byta till motsatt kön, som under sina tonår känner osäkerhet och utanförskap kring sin person och sin personlighet. Verkligheten är snarare att de flesta tonåringar känner, åtminstone tidvis, att de inte passar in. Så frågan är inte hur vi ska ändra på våra ungdomar så att de passar in, utan hur vi ska ändra på samhället så att unga passar in, oavsett kön.

   

  Våra unga lever idag i ett samhälle där de ständigt måste göra mer eller mindre livsavgörande beslut. Detta sätter stor press på individen, att veta vad den vill, hela tiden och alltid. Det är vår uppfattning att denna press behöver minskas, inte ökas, vilket tydligen är tvärtemot FEPS linje.

   

  Det finns barn som redan mycket tidigt i livet känner att de har ”fel” biologiskt kön, vilket även vi är medvetna om. Dessa barn hamnar då ofta i ett utanförskap på grund av sin egen uppfattning om sig själv inte överensstämmer med omgivningens. Även för dessa barn anser vi att det bästa är om könet får mindre betydelse i deras liv. Mycket händer i tonåren och det finns exempel på barn som uppfattat sig ha fel kön innan puberteten, men som efter puberteten inte haft kvar samma uppfattning. Eftersom en operation är ett stort ingrepp som kan vara omöjligt att återställa, tycker vi att man bör skynda långsamt med så stora livsavgörande beslut. Sexualiteten är inte heller alltid fast, utan kan skifta under ens livstid liksom självbilden ändrar sig med åldern. För oss är acceptans för att individer är olika, viktigare än tillgången till skalpell och hormonbehandlingar.

   

  FEPS verkar skifta mellan att vilja att kön ska ha stor betydelse och att betydelsen bör minskas. Man motsäger sig själv när man tar upp de ca 10 barn som föds varje år med oklar könstillhörighet och framhåller att dessa ”tvingas välja kön”. Dessa barn berörs inte alls av den föreslagna sänkningen eftersom dessa barn har medicinska skäl för behandling och behandlas redan som små av sjukvården. Här är det frågan om barn som har deformerat kön eller där det finns mer än ett kön. SD vill även i fortsättningen att dessa barn ska behandlas så individuellt som möjligt och sjukvården ska bygga sina åtgärder på vad som kan anses bäst för barnet. FEPS verkar här märkligt oroade av att dessa barn behandlas men vill att barn som inte har någon defekt eller avvikelse ska kunna byta kön. Den sänkning från 18 år till 15 år rör enbart friska barn som har ett tydligt kön men som vill byta detta genom operation. SD motsätter sig givetvis inte medicinskt påkallade operationer. Däremot vill vi fokusera mindre på kön och istället stärka alla unga som individer.

  Mikael Eskilandersson är riksdagsledamot, ledamot i civilutskottet och talesperson för SD i familjerätt.

  Michael Rosenberg (SD) är ordinarie styrelseledamot i SKL och kommunalråd i Helsingborg.

  Jenny Nordahl (SD) är oppositionsråd i Dalarna.

 • Nytt rekord

  Av Michael Rosenberg den 17 september, 2015
  0
  0

  12019905_1011833418837137_601850275217660909_n