Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Het debatt om bostäder till nyanlända för 60 miljoner, rapport från Kommunfullmäktige.

  Av Michael Rosenberg den 15 juni, 2016
  1
  0

  Följande är saxat från Helsingborgs Dagblad´s nätupplaga idag

  Många beslut i nästa års budget är präglade av flyktingsituationen. Bland annat viks 60 miljoner kronor till olika bostadslösningar för de nyanlända som Helsingborg enligt lag är skyldiga att ta emot.
  Om detta råder totalt enighet från alla partier, utom ett. Sverigedemokraterna säger – inte helt oväntat – nej till att staden ska köpa bostadsrätter, bygga moduler och hitta andra bostadslösningar.
  – Det står ingenstans att vi är tvingade att köpa en massa saker. Vi anser att staten som har tagit beslutet ska ta kostnaderna från dag ett, menade SD:s kommunalråd Michael Rosenberg.
  Hans krav blev inte oemotsagt. ”Osmakligt” och ”totalt orimligt” var reaktionerna.
  – Vi har den, enligt Sverigedemokraterna, lite konstiga principen att vi rättar oss efter de beslut som fattas av Sveriges riksdag. Vi tänker göra vårt bästa för att de ska få en värdig bostad och komma in i samhället, förklarade kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).
  Han slog sedan hål på Michael Rosenbergs påstående att staden lägger sina resurser på nyanlända istället för de egna hemlösa.
  – För det första är det osmakligt att ställa två utsatta grupper mot varandra som Michael Rosenberg gör. För det andra lägger vi 50-60 miljoner kronor på bostadssociala lösningar för helsingborgare, upplyste han.
  Men att flyktingmottagande kostar på stack Maria Winberg Nordström (L) inte under stol med:

  – Vi gör vårt bästa i den situation som råder. Det innebär ansträngningar, påfrestningar och kostnader. Men ni saknar fullständigt alternativ, Michael Rosenberg.
  Helsingborg ska ta emot 228 flyktingar i år. Nästa år blir det troligen fler.

  Artikeln nämner inte heller att ytterligare 72,9 miljoner togs ur årets drift i ett beslut idag i kommunfullmäktige för att finansiera boenden för nyanlända och s.k ensamkommande barn och att prognosen nästa år blir det dubbla antalet nyanlända och att de ska spridas ut de områden idag som inte har många med invandrarbakgrund och då troligtvis områden som Rydebäck och Laröd och liknande. Denna lag om bosättning som trädde kraft den 1 mars hade kunde ha stoppats i Sveriges Riksdag om viljan hade funnits. Det enda partiet som röstade emot förslaget var Sverigedemokraterna medan de borgerliga partierna valde att inte delta i ett beslutet och svek därigenom sina väljare och är idag ansvariga för den här utvecklingen enligt min mening.

  De andra partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige valde idag att skicka signalen till regeringen att vi kan ta emot 228 nyanlända utan  problem eller varför inte 10.000 nyanlända nästa år ? Vi har så mycket pengar i staden som vi inte vet vad vi ska göra av med till och vi löser alla problem säger de.

  Michael Rosenberg (SD)

  Kommunalråd

 • Budgetanförande inför stadens budget 2017 av Michael Rosenberg

  Av Michael Rosenberg den 14 juni, 2016
  3
  0

  Tack för ordet herr ordförande

  Att prata om budgeten som vi nu ska göra under två dagar, ger oss stora möjligheter att göra förändringar på riktigt, om det bara finns en vilja att lyssna på varandra och komma ihåg varför vi alla är i denna sal som förtroendevalda, nämligen att göra det så bra för Helsingborgarna som möjligt, med de skattekronor och förtroende som de har överlämnat till oss.

  Det gäller då, att ha fokus på rätt saker och hålla huvudet på jorden och inte uppe bland stjärnorna.

  Helsingborg möter nu utmaningar som jag vill påstå att vi aldrig har någonsin har fått hantera förut. Detta beror i sin tur på att Sverige har samma situation på grund av en oansvarig regering.

  Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande som under 2015 uppgick till ca 163,000 personer. Detta är historiska siffror, som man inte ens kunde finna under folkvandringstiden.

  Av dessa var hela 70 000 är barn enligt uppgift. I takt med antalet asylsökande väntas minska lättar trycket på de statliga kostnaderna. I takt med att de asylsökande får uppehålls tillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommunerna som, därmed får en ökad ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör.

  Trots att det är staten som ansvarar för att finansera mottagandet under asyltiden, är det stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning redan nu för Sveriges kommuner.

  Dessa ansvarar redan från start, för skolgång, utredning och boende enligt socialtjänstlagen och som vi tidigare här i salen som svar på min interpellation fick besked på, så är Migrationsverket skyldiga bara Socialförvaltningen i Helsingborg hela 31 miljoner kronor som de då fortfarande inte fått betalt för 2015.

  Men även övriga välfärdstjänster som kommunerna ska erbjuda kostar stora belopp. Det är i dagsläget brist på bostäder, personal, skolokaler och andra verksamhetslokaler.

  Ni vill bygga 30 nya förskolor och skolor för 1,5 miljarder kronor som en del av er lösning på den här situationen.

  Men var ska ni hitta personal till alla dessa lokaler kan man fråga sig? Bristen på personal är i dag redan stor särskilt till socialsekreterare och lärare.

  Osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska konsekvenserna av asyl och flyktingmottagandet kommer att bli är stora, men Stora demografiska förändringar förväntas under åren 2016-2019.

  Antalet invånare i Sverige väntas öka under de åren med cirka 590 000 personer varav utlandsfödda svarar för 70 procent

   

  Utifrån den informationen som finns i dagsläget räknar SKL med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna för 2016, med cirka 9 procent i löpande priser.

  En del av förklaringen är att kommunerna tvingas till dyra lösningar, såsom övertidsersättning, anlitande av bemanningsföretag, dyra boenden för s.k. ensamkommande barn etc., etc.

  Kommunsektorns verksamhetskostnader åren 2016-2019 Förväntas öka med 250 miljarder kronor trots statliga bidrag så behövs skatteökningar enligt SKL på 1,82 skattekronor.

  Detta är ett resultat av den politik ni övriga partier för, hur tänker ni egentligen? och när ska ni ta ansvar för det ni faktiskt är valda för, nämligen att prioritera Helsingborgarna och verka för Helsingborgarnas bästa.

  När vi pratar om några miljoner till stadens hemlösa så finns det aldrig några pengar och när ni i styret ville spara pengar för inte så länge sedan, så ville ni dra in 5 stycken väldigt uppskattade träffpunkter i staden för att spara 2,6 miljoner kronor.

  Men när regeringen väljer att öka era kostnader för vår kommun så säger ni bara hurra vad bra, skicka bara mera människor till oss, för vi har alla pengar i världen att leka med, detta är sanslöst.

  Ni visar alla en total brist på ledaregenskap och borde skämmas för att kalla er för folkvalda.

  I dagsläget finns drygt ett trettiotal statliga ersättningar till kommunerna, de flesta ersättningarna måste kommunerna ansöka om. Att identifiera och hantera alla dessa är svårt och resurskrävande, vilket gör att många kommuner historisk helt har struntat i att ansöka om dem vilket är beklagligt.

  Vissa ersättningar betalas ut i förskott och automatiskt medan andra medan andra betalas ut i efterhand utifrån en ansökan, medan andra ges i mån av tillgängliga medel eller en bedömning av Migrationsverket.

  Under 2015 betalade Migrationsverket ut 18 miljarder till kommuner och landsting, en ökning med 50 procent jämfört med 2014. Det är alltså väldigt stora belopp vi talar om och ingenting tyder på att det lär minska.

  Enligt Migrationsverkets egna siffror så var de skyldiga till kommuner och landsting hela 6,5 miljarder kronor.

  Kort sagt, dagens system har stora brister och det är också därför vi i Sverigedemokraterna nu kräver att staten ska ta hela betalningsansvaret för den nyanlände från dag ett tills individen är självförsörjande.

  Vi väljer att prioritera mjuka frågor i vårt budgetförslag och väljer därför att tillföra 40 miljoner extra till Vård och omsorgsnämnden samt 20 miljoner extra till Socialnämnden.

  Ni väljer att prioritera kostnader för nyanlända.

  Slutligen så yrkar jag på bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

   

   

 • SD Helsingborgs budget 2017

  Av Michael Rosenberg den 13 juni, 2016
  2
  0

  14-15 juni kommer Helsingborgs kommunfullmäktige ha sin budgetdebatt. Denna kommer ni kunna följa imorgon via denna länk med start kl. 09:00.

  Sverigedemokraterna i Helsingborg presenterade sin budget den 1 juni 2016, något som HD rapporterade om. Bland annat föreslår vi att omprioritera de styrandes satsningar på bostäder åt nyanlända till att istället gå till fler händer i vården, omsorgen och socialen.

  Hela vår budget finns att ladda ner och läsa både som word- och pdf-fil. Dessa hittar du här:

  Word: SD-Budget 2017
  PDF: SD-Budget 2017

  Basic RGB

 • Replik på Stig Brokvist Min mening, HD 8/6.

  Av Michael Rosenberg den 13 juni, 2016
  4
  0

  Det är helt rätt att centrum inte blir mer levande med fler bilar. Däremot blir centrum mer levande med fler människor som kommer hit för att tillbringa en dag, eller ett par timmar, i vår vackra stad. Många av dessa människor har i dag svårt att hitta en lämplig parkering att ställa sin bil på. Vi hör ofta att kunder i city har väldigt svårt att finna en bra parkering som inte kostar alldeles för mycket för en hel dag. Detta löser vi nu genom ett stort garage i Landborgen.

  Du skriver att ”Om fler bilar åker till en central parkering blir det färre som vågar cykla”.
  Det håller jag personligen inte med om, men då får du i så fall en lösning genom just detta garage, som inte ligger i centrum men tillräckligt nära, då vi slipper alla bilar som kör runt, runt för att hitta en plats i de allra mest centrala delarna. Gör man från staden klart för de bilburna på ett tydligt sätt att det är där de skall sätta bilen, då blir det automatiskt ett bättre klimat för både cyklister och gående i citys kärna.

  En annan sak du skriver är att om vi skall konkurrera med Väla så är det bättre med en gratisparkering men då blir garaget ingen kassako. Jag ser inte endast intäkterna från garaget som enda kassatillskott, utan inkluderar däri fler besökare till våra butiker, fler matgäster till våra restauranger och mindre avfall från bilar i de innersta stadsdelarna som den kassako jag nämner.

  När du börjar diskutera fler anställda inom vård och fler lärare så är du på en helt annan diskussion. Det ena utesluter inte det andra och SD arbetar ständigt för att förbättra inom de områden du nämner. Dock gör bygget av Landborgsgaraget inte att lärarna tycker att det är lättare att sköta sitt arbete därför att de har alldeles för mycket på sina skrivbord, och som om det inte räcker, större klasser i antågande på grund av andra problem, eller att vårdpersonal inte är trötta på grund av att de är för få, för underbetalda och många gånger kränkta i sin yrkesutövning. Men det är som sagt en annan diskussion däri Landborgsgaraget inte har någon som helst skuld.

  Michael Rosenberg (SD)
  Kommunalråd